Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oprava budov

28. 9. 2018

1/ Bezbariérový přístup do zdravotního střediska - jsme ve fázi zpracovaného projektu a vydaného stavebního povolení, letos se nám do výběrového řízení na realizaci stavby nikdo nepřihlásil, náš plán tedy je vypsat výběrové řízení na podzim a projekt zrealizovat v roce 2019. V září byla provedena přeložka elektrického vedení, nutná podmínka pro realizaci. Původní předpoklad byl zrealizovat přeložku i realizaci současně, nakonec je přeložka hotová a bezbariérový přístup čeká na výběr realizátora stavby.

2/ Střecha na městském domě vedle radnice – stav krovu a střešní konstrukce je ve velmi kritickém stavu. V tuto chvíli je provedeno digitální zaměření celé střešní konstrukce a čekáme na závěrečnou zprávu mykologa. Již nyní víme, že krov je napaden dřevomorkou a tesaříkem a celkovou opravu bude nutné zahájit co nejdříve. Vzhledem k tomu, že dům č.p. 217 je památkově chráněn, plánujeme v říjnu společné jednání s památkáři a pracovníky Národního památkového úřadu. Rekonstrukci bude nutné provádět ve vzájemné součinnosti.

3/ Realizace projektu odborných učeben a bezbariérovosti ZŠ – tento projekt je zpracován v podobě studie a je připravován v součinnosti s vedením základní školy. V létě vydal k připravovanému projektu své stanovisko odborný geolog a bylo nutné okamžitě začít řešit problém se zvětralým podložím u staré budovy školy ze strany školního dvora. Problém je způsobený dlouholetým zatékáním vody pod budovu školy a datuje se od poloviny sedmdesátých let, kdy byla postavena přístavba. Po provedené sanaci a provedení hydroizolace bude dvůr přespádován, aby byl problém odstraněn, bude dokončena projektová příprava a podána žádost o stavební povolení. Tento projekt budeme realizovat v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec, kde máme alokované dotační prostředky.

Témata, která prezentujeme nejsou jen prázdné fráze. Problematiku máme dobře zpracovanou a víme jak postupovat, abychom vše zdárně dokončili.